Görans Pryltorg. SAKER O TING SOM är TILL SALU (for sale)

Luxor radio med trådspelare från tidigt 50-tal

Militär radiostation RA200

Komplett RA200 med tillbehör, generator (gris), omformare modell 102, reservdelslåda med 31 st, nya rör.

Send me an email if you are interested in any of the above Uppdaterad 2022-06-10

Mail: sm7dlk (at) gmail.com