Nord Bilder

Några unika bilder tagna från däcket på Cheeta II när M/S Bonjour lämnat Östersjön och här passerar genom Öresund i juli månad 1962. Foto: Ib Hansen