DCR

DCR, Danmarks Commersielle Radio 1961-09-15 till 1962-01-19

Programchef: Hans Vangkilde Direktor: Benny Knudsen
Salgschef: Vagn Jensen

 

DCR, d.v.s. Danmarks Commercielle Radio kom att bildas av medarbetare inom ledningen för Radio Mercur som av olika anledningar fann att man ville skapa en ny egen radiostation med en annan karaktär på programinnehållet. Man kan säga att DCR bildades i protest mot hur Radio Mercur hade utvecklats.
Företaget bakom radiostationen var ”Auditiv Reklame A/S” medan själva radiostationen kom att kallas DCR. DCR var en del av ett utländskt bolag med namnet ” Etablisement Technique Internationale” som också var ägare till sändare och fartyg.
”Lucky Star” eller ”Nijmah al Hazz” var registrerad i Libanon. Till Öresund kom ”Lucky Star” den 2 september 1961. Efter att ha rundat Radio Mercurs ”Cheeta II” och väckt dess besättning ankrar man upp några hundra meter från ”Cheeta II”. DCR startar sina provsändningar den 14 sept och reguljära sändningar den 15 september 1961.
Sändningarna från DCR kom att pågå i endast fyra månader. Det skulle visa sig att det saknades underlag för två kommersiella radiostationer och de båda stationerna beslöt att gå samman. Det blev faktiskt DCR som kom att köpa Radio Mercur men stationen kom att fortsätta sändningarna under namnet Radio Mercur fram till den 31 juli 1962 då dansk lagstifning omöjliggjorde fortsatt verksamhet.
DCR sändningstid var: Vardagar kl 15.30 – 23.00. Samt Lördagar 14.00 – 03.00 och söndagar 09.00 – 24.00.
Den första sändningsdagen bestod av presentation av stationen och dess medarbetare. Vidare förekom ett antal olika intervjuer.
Genom lyckliga omständigheter har banden från den första sändningsdagen tillvaratagits.