sdxa_logo.jpg

SAXTORP DX ASSOCIATION
SAXTORP DX ASSOCIATION was founded in January 2001 by a small group of Swedish radio enthusiasts who share the fine hobby of Amateur Radio. All members are committed to operate and support DX in the true spirit of HAM Radio.

 

 
esr_1.gif
Join ESR 
and visit 
 The SWEDISH MEATBALL NET

     DOCTOR.GIF
Doc`s page 

Latest news:
Swedish : " SDXA DX Challenge Cup"
SDXA har instiftat ett vandringspris till den tävlande som under året erövrar flest antal länder enligt DXCC-listan. Alla band och alla medel är tillåtna förutsatt att gällande bestämmelser efterlevs. Ej att förglömma Amatörens Hederskodex.    Uppdateras vid varje månadskifte
LÄS MER HÄR

Tronskifte, SM5DJZ vinnare 2008