The original amateur`s code

Svenska

En Amatör är en gentleman. Han uttnyttjar inte medvetet etern för sitt nöjes höga skull så att han minskar andras. Han underkastar sig de förpliktelser hans förening åtager sig gentemot allmänheten och staten.

En Amatör är laglydig och plikttrogen.

En Amatör är framåtsträvande. Han håller sin station a`jour med teknikens senaste framsteg. Den är välbyggd och effektiv.

En Amatör är vänlig. han sänder långsamt och tåligt när någon begär det. han råder och hjälper nybörjare. han bistår och samarbetar gärna med lyssnare. Allt detta kännetecknar den verklige amatören.

En Amatör är behärskad. Radion är hans hobby. Han låter den aldrig inkräkta på de skyldigheter han har mot sitt hem och sin familj, sitt arbete, sin skola och sitt land.

En Amatör är fosterlandvän. Hans kunskaper och hans station står alltid till fosterlandets tjänst.

English

The Amateur is Gentlemanly ... he never knowlingly uses the air for his own amusment in such a way as to lessen the pleasure of others. He abides by the pledges given by his National Radio Realy League and the government.

The Amateur is Loyal ... He keps his station abreast of science. It is well and efficiently. His operating practice is clean and regular.

The amateur is Friendly ... Slow and patient sending when requested, friendly advice and counsel to the beginner, kindly assistance and cooperation for the broadcast listener, these are the marks of the amateur spirit.

The Amateur is Balanced ... Radio is his hobby. He never allows it to interfere with any of teh duties he owes to his home, his job, his scool or his community.

The Amateur is Patriotic ... His knowledge and his station  are always ready for the srvice of his country and his community.

Paul M. Segal W9EEA in 1928

 

HOME