ICOM IC 765 VFO PROBLEM            ukflag.jpg


Reparera själv din VFO på IC 765 HF Tranceiver.

doctor.gif

Denna korta artikel kan kanske hjälpa andra att inte hamna i samma situation som Kenneth SM7CQY. Kenneth hade noterat att ratten på hans IC 765 plötsligt började går trögt. Efter ytterligare några dagar satt plötsligt ratten helt fast och gick bara att vrida runt med svårighet. Problemet med trög ratt tycks vara vanligt förekommande på inte bara på IC 765 utan även på andra apparater. Om problemet åtgärdas i tid är det enkelt att utföra själv. Dröjer man för länge kan det bli ordentliga problem. Det lär också vara problem med vissa reservdelar till VFO enheten så det finns all anledning till inte bara försiktighet vid reparation utan också lite underhåll.

Vi fann det lämpligast att ta bort samtliga kablar på apparatens baksida samt ställa den upp vertikalt. Detta för att få mer kraft vid själva demonteringen av ratten.

vfo_4.jpg

Demontera gummiringen från själva ratten. Lossa stoppskruven samt demontera ratten. Skulle ratten inte gå att ta bort, skruva ur stoppskruven helt. I vårt fall fanns det grader på själva axeln efter låsskruven vilket försvårade demonteringen. Efter mycket lirkande och med hjälp av verktyg för att med milt våld bända ratten av axeln lyckes detta slutligen. Lite olja i hålet för stoppskruven hjälpte säkert också till.
Det fanns tillfällen då planer fanns att helt enkelt borra samt spränga bort ratten så omöjligt upplevdes det emellanåt att ta av ratten. Det finns inga andra möjligheter eller bakdörrar utan ratten/VFO kan bara demonteras framifrån.

vfo_3.jpg

Efter det att ratten demonterats är resten av arbetet lätt.
Lossa och tag bort de 4 skruvar som håller själva VFO-huset.
Drag VFO-huset ur apparaten. Den kabel som nu följer med är tillräckligt lång och följer med ut..

 
vfo_2.jpg

Hela huset skall nu demonteras och rengöras. För att kunna demontera axeln måste optokopplare och dess anslutning  demonteras. När optokopplaren är demonterad och kodskivan frilagd demonteras axelsäkringen (se bild). Försiktigt tryck eller knacka ur axeln med sin kodskiva från VFO-huset. Hantera kodskivan ytterst varsamt. Notera placeringarna hos de brickor som sitter på axeln.

 

vfo_1.jpg

Här ar hela VFO-huset demonterat i alla sina delar. Bliv ikke förskräckt, det hela är mycket enkelt att utföra. 
Notera den tunna brickan (shims) som sitter närmast kodskivan. Denna skall vara hel o ren. Rengör och polera axeln med försiktighet. Provmontera och försäkra dig om att axeln lätt kan roteras. Två droppar tunn olja (rigg eller symaskinsolja) på axeln är bra.
Hantera kodskivan med försiktighet.

Montera i omvänd ordning, lycka till.
2003-02-19 SM7DLK