SAXTORP RADIO STATION SK7CQ

Vanligt väder

Radioväder

Manualer.

 

Saxtorp Radio Station under ledning av sin förste Radiokommissarie utväxlar nationella och internationella meddelande på  HF-banden. Radiotrafiken förmedlas företrädesvis med utrustning vars beskaffenhet har en beprövad teknik och en ålder av 50-60 år.

Stationens QRA är SK7CQ som historiskt har ett närliggande förflutet. Stationen är politiskt och religiöst obunden.

Någon personalförteckning kan av integritetsskäl ej offentliggöras.


För utväxling av meddelanden vid Saxtorp Radio är följande utrustning för närvarande i bruk:

Wireless SET No 19 Canadian, Fabrikat RCA Victor.

Stationen har efter tjänstgöring hos de allierade styrkorna under/efter  W.W.II.  Har även fullgjort tjänst i Italien

National HRO 5A1 mottagare.

Denna mottagare har tjänstgjort i "avlyssningstjänsten" från 1945. Detta exemplar har tidigare varit stationerad i Schweiz

Sändare Command BC-696

Denna  sändare ingick i Command Set SCR-274 och tjänstgjorde som flygradio i "B-17G The Flying Fortress"

Ca 40 watt ut från 2 st. 1625 rör

Trafiksätt: A1

Till höger en hembyggd nätdel

RA200, Svenska Armens bärbara kortvågsradio från år 1958

RA200. Framtagen av Standard Radio & Telefon AB (SRT) för det svenska försvaret. Frekvensområde 2-8 Mhz.

Lågeffekt 0,5 watt

Högeffekt 8 watt

Trafiksätt: A1, A2 samt A3

Bug Manipulator

Bug tillverkad av Electric Speciality Mfg. Co Cedar Rapids Iowa.

 

Denna  bug är inköpt i USA ca. 1940 av sjömannen Henning Bengtsson SM7DHJ (SK).

Backup och reservstation: Drake R4C samt R4B, T4XB

Detta är en modern radiostation från mitten av -70 talet

Bild kommer senare

 Kontaktinformation: Förste radiokommissarie:  sm7dlk (at) radio4all.se