SAXTORP RADIO STATION SK7CQ

Radioväder

Manualer.

 

Saxtorp Radio Station under ledning av sin förste Radiokommissarie utväxlar nationella och internationella meddelande på  HF-banden. Radiotrafiken förmedlas företrädesvis med utrustning vars beskaffenhet har en beprövad teknik och en ålder av 50-60 år.

Stationens QRA är SK7CQ som historiskt har ett närliggande förflutet. Stationen är politiskt och religiöst obunden.

Någon personalförteckning kan av integritetsskäl ej offentliggöras.


För utväxling av meddelanden vid Saxtorp Radio är följande utrustning för närvarande i bruk:

Wireless SET No 19 Canadian, Fabrikat RCA Victor.

Stationen har efter tjänstgöring hos de allierade styrkorna under/efter  W.W.II.  Har även tjänstgjort i Italien.

National NC-100XA mottagare.

Denna mottagare har tjänstgjort i den finska avlyssningstjänsten under WWII och kom till Sverige med "Operation Stella Polaris".

Sändare Command BC-696

Denna  sändare ingick i Command Set SCR-274 och tjänstgjorde som flygradio i "B-17G The Flying Fortress"

Ca 40 watt ut från 2 st. 1625 rör

Trafiksätt: A1

Till höger en hembyggd nätdel

Bug Manipulator

Bug tillverkad av Electric Speciality Mfg. Co Cedar Rapids Iowa.

 

Denna  bug är inköpt i USA ca. 1940 av sjömannen Henning Bengtsson SM7DHJ (SK).

Backup och reservstationer: Drake R4C samt R4B, T4XB

 Kontaktinformation: Förste radiokommissarie:  sm7dlk (at) radio4all.se