Skånes Radio Mercur

Skånes Radio Mercur, 1958-12-14 till 1962-03-05.

 I augusti 1958 startade RADIO MERCUR i Danmark kommersiella radiosändningar från fartyget M/S Cheeta i Öresund. Vid denna tid fanns det i Öresund två mindre områden med internationellt vatten vilket gjorde det möjligt att där placera ett fartyg med radiostation och ganska lätt nå kanske en miljon lyssnare i öresundsregionen. M/S Cheeta låg först för ankar i det norra området mellan Köpenhamn och Landskrona men kom senare att flytta till det södra mellan Malmö och Köpenhamn. Samma år, dvs i december 1958 lät en ung man vid namn  Nils-Eric Svensson (se foto ovan från 1958) från Landskrona inregistrera aktiebolaget ”SKÅNES RADIO MERCUR” för att idka kommersiell radioverksamhet. Efter att ha förhandlat fram ett avtal med ledningen för det i Liechtenstein registerade bolaget ”Internationale Mercur Radio Anstalt” där Skånes Radio Mercur förpliktigade sig att köpa 3 timmars sändningstid varje dag mellan kl. 1100 till 1700 kom så reguljära sändningar igång den 14 december 1958. En första ”studio” upprättades på en vind på Fältgatan 2 i Landskrona. Utrustningen var till en början synnerligen enkel. Programmen spelades till en början in i studios på land och banden skickades med fiskebåt ut till sändarfartyget. Från starten i december 1958 till januari 1961 delar man sändare med det danska Radio Mercur ombord på M/S Cheeta. I januari 1961 tas det större f.d norska fartyget M/S Mosken i bruk, nu döpt till Cheeta Mercur och som senare blev Cheeta II. Året 1959 byggdes en riktig studio upp med adress Norra Infartsgatan 55A i Landskrona och ett år senare flyttade man så närmare ”marknaden” då man flyttade studio och kontor till Kalendegatan 18 i Malmö. Inledningsvis använder man frekvensen 89,55 MHZ, onsdagen den 9 september 1959 byter man till  88,0 MHz, och den den 16 november 1960 byter man återigen, nu till 89,6 MHZ. Ganska tidigt i Skånes Radios verksamhet kom en Britt Wadner att anställas för att ha kontakt med annonsörer. När så Nils-Eric Svensson hösten 1961 beslutade sig för att lämna verksamheten övertog Britt Wadner Skånes Radio Mercur. Året därefter bytte stationen namn till Radio Syd som kom att fortsätta sändningarna till den 19 januari 1966.