Club Radio Syd

 

 

 

 

 

Club Radio Syd bildades den 14 mars 1963 vid ett möte på Residens i Malmö. Föreningen bildades med syfte att stödja och stimulera  intresset för Radio Syd. Medlemsavgiften vid detta första möte bestämdes till 3:-/år. Efter ett år hade man 4000 medlemmar och i slutet av 1965 uppgavs antalet till 10000.

Ordförande: Kjell Ekholm,  V.Ordf: Arne Johnson
Sekr. Lennart Borgqvist,  V Sekr: Claes Fritzell
Kassör: Göran Svensson, Klubbmästare: Ingvar Hjulström
V.Klubbmästare: Kurt Nilsson,   Kontaktman: Carsten Erichs
Materialförvaltare: Hardy Lorentzon, Styrelseledamot: Margareta Mattson

AKTIVITETER.

Några av Club Radio Syds viktigaste aktiviteter.

-Oktober 1963, första club-festen på Restaurang Erikslust, 800 deltagare.

-December 1963, club-fest på Amiralen med 1600 deltagare.

-Mars 1964, club-fest, återigen på Amiralen, fullsatt dvs 1600 deltagare.

-SIFO undersökning för att undersöka allmänhetens intresse för Radio Syd bekostades av Club Radio Syd.

-Maj 1964 i Malmö Folkets park med klubbens största evenemang med 12000 besökare.

-December 1964 club-fest i MFF stadion med 3000 besökare.

-Efter att fått sin ansökan beviljad om en sympatidemonstration i Malmö den 27 augusti 1964 genomfördes denna med ca 10000 deltagare. Kostnad för ansökan inklusive stämpelavgift var 6:-.

-Namninsamling för att behålla Radio Syd samlade 130000 underskrifter.

Britt Wadner och Kjell Ekholm, ordf. i Club Radio Syd