Radio Syd i Gambia

Via England och Kanarieöarna slutade Radio Syd sin resa i Gambia. 1970 etablerades Radio Syd som landbaserad radiostation i Gambia. Hit flyttades mycket av den utrustning som användes av Radio Syd under tiden i Sverige. Här i Gambia, några kilometer utanför Banjul, kom inte bara Radio Syd att etableras utan här kom också Britt Wadner att bygga ett Hotel som fick namnet Wadner Beach Hotel. Idag har havet tagit en stor del av stranden framför stationsbyggnaden och den 11 september 2002 kom det definitiva slutet för Radio Syd då masten rasade i en storm.

Ett program för svenska turister. 830406 med K-G. Alfe. Syds gamla skivor börjar bli slitna vilket hörs tydligt.