Löpsedlar

En samling löpsedlar från den skånska horisonten.

De s.k. ”piratradiostationerna” måste ha varit rena guldgruvan för dagspressen under 60-talet. I varje fall för de tidningar som hade en positiv syn på verksamheten och som indirekt gav den sitt stöd. Tidningar på den politiska vänsterkanten var väldigt återhållsamma med att publicera positiva nyheter medan andra oberoende liberala blad inte missade tillfället att trycka rykande färska nyheter på sina löpsedlar.

Att hålla en politisk korrekt linje noteras i följande: Tidningen Arbetet har på bild No9 texten ”Pirat-anhängare” och ”Hecksher UTBUAD”, medan Expressen samma dag på bild No10 skriver ”10000 demonstrerade för Radio-Britt” och ”Ned med Tage” (Erlander).

Här är några löpsedlar från åren 1963-1966 och som visar medias stora intresse för Radio Syd. Bättre reklam kunde Radio Syd knappast få. Tidningen Kvällsposten kunde exempelvis samma  dag ha två olika löpsedlar. Har jag räknat rätt är det 50 stycken löpsedlar.

Den första löpsedeln avser Danska Radio Mercur som den 8 augusti 1962 tillfälligt återupptog sändningarna efter att det den danska radiolagen tvingat stationen att stänga kl 24.00 den 31/7 1962.