Radio Mercur

Radio Mercur Danmark, 1958-08-02 till 1962-07-31

Radio Mercur i Danmark var den första kommersiella radiostationen i norra Europa med radiosändaren placerad ombord på ett fartyg. Det danska radiomonopolet omintetgjorde precis som i Sverige sändningar från land. Radio Mercur startade reguljära sändningar i augusti 1958 och sändningrna kom att upphöra  den 31 juli 1962 kl 2400 då dansk/svenska s.k. ”piratradiolagar” satte stopp för fortsatt verksamhet.  Radio Mercur kom att använda sig av tre olika fartyg under sina år i Öresund och Stora Bält. Första och minsta fartyget var Cheeta (100 dWt) som utrustades under försommaren 1958 i Stege hamn. Hösten 1960 anländer till Öresund från Norge fartyget M/S Mosken (450 Dwt). Detta nya fartyg tas i drift i januari 1961 och som under Radio Mercur kom att kallas ”Cheeta Mercur II”. Det tredje o sista fartyget blir så ”Lucky Star” eller ”Nijmah al Hazz” med Libanesisk flagg efter det att Radio Mercur gått samman med DCR i februari 1962. I praktiken var det lilla DCR som köpte Mercur.

Den första sändaren ombord lilla Cheeta hade en effekt av 1.5 KW och med antennen riktad mot Köpenhamn täckte man i stort sett hela Själland samt de västra delarna av Skåne. Denna första  sändarutrustning var konstruerad och byggd av radioamatören William Pedersen (OZ8WP).
Med Cheeta II, det betydligt större fartyget som kom i drift i januari 1961 fick man också nya två sändare med större effekt. Uteffekten blev nu 21 KW (antenneffekt) samtidigt som sändningstiden för båda stationerna  Danska Mercur och Skånes Radio Mercur kom att utvidgas.  Det är också nu reguljära stereosändningar påbörjas vilka sponsras av B&O. Genom att använda de båda FM sändarna och erhölls två  separata ljudkanaler, vänster (88,0 Mhz) och höger (89,5 Mhz) varvid stereoeffekt uppnåddes, om lyssnarna hade två radioapparater vill säga. De reguljära stereosändningarna mellan kl. 20-21.00 varje dag startade i april 1961.

Efter det att ”Cheeta Mercur II” tagits i drift i januari 1961 kom lilla ”Cheeta” att gå till Kristiansand i Norge för översyn och kom därefter placeras vid Elefantgrunden i Stora Bält. Sändningarna i Stora Bält startade den 25 november 1961. Det skulle emellertid visa sig att Cheeta var för litet för att ligga i Stora Bält varför man efter bara en vecka beslöt att låta ”Cheeta Mercur II” och lilla ”Cheeta” byta plats. Detta medförde att Skånes Radio Mercur nu fick finna sig i att åter gå ner i sändningstid då det ombord på det mindre Cheeta endast fanns en sändare. Under Radio Mercurs sista månader, med ”Lucky Star” i Öresund och Cheeta II i Stora Bält, täcker man större delen av Danmark med sina sändningar.

Den 3 april 1962 framlägger trafikminister Kai Lindberg ett lagförslag i folketinget om att stoppa Radio Mercur. Lagen trädde i kraft den 1 augusti samma år. Mer än 100 personer kom att mista sitt arbete.

 Cheeta II bytte för en kort tid namn till San Pedrito just efter att sändningarna upphört sommaren 1962 och då hon låg vid kaj i Flensburg och något senare Köpenhamn.

Sjöröveri mot Radio Mercur?
I en polisaktion klockan 0400 den 16 augusti 1962 bordades ”Lucky Star” på internationellt vatten ute i Öresund. I aktionen deltog två tullkryssare med sexton polismän. Anledningen var att tekniker ombord på Lucky Star återupptagit sändningarna under tiden 13-15 augusti. Vid polisaktionen framkom att det saknades skeppspapper varför ”Lucky Star” fördes till Tuborg hamn. Det ”lagliga” i att en stat (Danmark) uppbringade ett fartyg på internationellt vatten blev till en livlig diskussion i media och i det danska folketinget. Flera förbipasserande fartyg visade sympati med ”Lucky Star” och sänkte sin flagg på halv stång.

Efter en lång och segsliten tvist om vem som var ägare till ”Lucky Star” kom fartyget att kvarhållas i Köpenhamn till den januari 1963. Böterna som utdömdes för de olagliga sändningarna den 13-15 augusti 1962 blev 8000 danska kronor till bolaget i Liechtenstein ”Etablissement de Technique”. Den 4 juni 1963 döms finansmannen Brask Thomsen böta 20000:-, Benny Knudsen döms 3000:-, kapten Dan Kranker döms 300:- samt tekniker Leif Knudsen 300:-. Sändaren kom att demonteras o ”skrotas”.

Som ett resultat av Radio Mercurs populäritet kom Danmarks Radio att starta ”Melodiradio” kl 1200 den 1 januari 1963.