Start

 PIRATRADIO i NORDISKA FARVATTEN 

Välkommen till lite Radio-Nostalgi och min hemsida som jag väcker till nytt liv med ett nytt gränssnitt. Här finner Du information om de kommersiella radiostationer som fanns i skandinaviska farvatten under åren 1958 till 1966. Radiostationer som var placerade på fartyg i Öresund, Stora Bält samt i Östersjön och som bjöd på musik och underhållning till svenska och danska lyssnare. Lyssnarskaror som var större än monopolradions. Stationer som i lagen mening inte var olagliga när de startade sin verksamhet men som i Sverige och Danmark kom att ogillas av det politiska etablissemanget som slutligen också lyckades driva igenom nya s.k. piratradiolagar. Här var danska lagstiftare tydligare än sina svenska kolleger varför processen mot Radio Syd i Sverige blev en långdragen historia.
Politiker i Sverige och Danmark gjorde allt för att skydda sin egen monopolradio och att de kommersiella radiostationerna befann sig på internationellt territorium ville politiker inte ta hänsyn till.
Då fartygen på vilka radiosändarna var placerade var registrerade i länder som inte var medlem av den Internationella TeleUnionen (ITU) kunde sändningarna fortgå tills nya nationella radiolagar i Danmark och Sverige trädde i kraft. När den sista s.k. piratradiolagen antogs i Sveriges Riksdag 1966 innebar detta också slutet för den sista radiostationen som var Radio Syd. Härmed sattes punkt för nästan sex år av icke olaglig kommersiell radioverksamhet.
Vid denna tid fanns det i Sverige och Danmark endast vardera två radiokanaler och det kan slås fast att de kommersiella radiostationerna kom att påskynda beslut om att i Sverige införa melodiradion som startade 5/5 1961 vilken senare följdes av en s.k. musikkanal (P3). Även Danmark (DR) fick en underhållningskanal.
På dessa sidor visar jag en liten del av det material jag samlat genom många år.  Varje radiostation har sin egen sida och innehåller förutom bilder även möjlighet att lyssna till olika programpunkter och stationssignaturer.