Radio Syd

RADIO SYD, 1962-03-06 – 1966-01-19.

 Kort sammanfattning: Efter det att Nils-Eric Svensson  lämnat Skånes Radio Mercur i september 1961 tog  Britt Wadner (BW) över radiostationen. Skånes Radio Mercur byter nu också namn till Radio Syd och detta presenteras i etern den  6 mars 1962.  Det var  AB Syd Reklam som låg bakom Radio Syd.
 Under 1962 köper BW lilla ”Cheeta” som nu blir Radio Syds eget fartyg. Under  1963 tvingar ismassorna i Öresund ”Cheeta” att söka nödhamn i Limhamn. Detta ofrivilliga stopp varar i tre månader. I en svår höststorm 1964 klarar inte Cheeta att ligga kvar på sin ankarplats (N 55,39.9 O 12,52.4) utan driver och går på grund utanför Vikhög strax norr om Malmö. En dansk bogserbåt lyckats undsätta och dra en sargad Cheeta till kaj i Malmö där hon en tid senare sjunker. Ingen tror nu att Radio Syd någonsin skall komma tillbaka men BW envishet visar motsatsen. Då danska Radio Mercur tidigare upphört med sina sändningar kan Britt Wadner bara några veckor senare köpa loss det större fartyget ”Cheeta Mercur” som nu döps till ”Cheeta II”. Planerna var att det större ”Cheeta II” skulle förses med TV-sändare.

Radio Syd med Britt Wadner i spetsen kom att kämpa hårt och länge mot både lagstiftarna i Stockholm och vädrets makter. Det blev en till slut ojämn kamp där lagarna efterhand skärptes och anpassades efter passande omständigheter.  Hela fem gånger ställs hon inför domstol åtalad för brott mot radiolagen. Försvarad av bl.a. advokaten Henning Sjöström hävdar BW hela tiden sin rätt. Slutligen döms hon att avtjäna tre månaders fängelse för olaga innehav av radiosändare. Domen överklagas till Svea Hovrätt som sänker påföljden till en månads ovillkorligt fängelsestraff p.g.a. som det hette ….. ”sändningars innehåll och karaktär”. På kvinnofängelset i Hinseberg blev Britt Wadner fånge Nr.516. En protestlista  med 130000 skånska namnunderskrifter skickas till den svenska regeringen utan resultat. Protesten är organiserad av Club Radio Syd som uppgavs ha ca. 10000 medlemmar. Trots domen och efter avtjänat fängelsestraff fortsatte BW och Radio Syd sina sändningar på internationellt vatten i Öresund.  Hösten 1965 påbörjas parallellt med radiosändningarna också TV sändningar på UHF bandet kanal 41 (TV Syd). På julafton 1965 kan tittarna se Britt Wadner tillsammans med Henning Sjöström skicka hälsningar och öppna julpaket i en direktsändning från fartyget ute i Öresund. Detta trots att BW bara några dagar tidigare i en andra dom dömts att nu avtjäna tre månaders fängelse. Nu är slutet dock nära. En dispensansökan från BW till dåvarande kommunikationsministern Olof Palme avslås. Olof Palmes motivering till avslaget var  ”Man måste ju följa spelreglerna ”.

Den 19 januari 1966 är det så definitivt slut. Den svåra issituationen i Öresund gör att Cheeta II lättar ankar för att aldrig mera återkomma till svenska vatten. Den nya radiolagen som skulle träda i kraft under 1966 skulle göra det helt omöjligt att fortsätta. En lång och ojämn kamp mot lagstiftarna är nu tillända.

Cheeta II hyrs en kort tid ut till Radio Caroline i England som fått problem med sitt eget fartyg ”Mi Amigo” (tidigare Radio Nord ”Bon Jour”). Sen bär det av till Kanarieöarna och slutligen till Gambia där Cheeta II för en tid blir restaurangbåt.

Sedan 1970 finns Radio Syd som landbaserad station i Gambia och drivs vidare av dottern Connie. Eller rättare sagt fanns. I en storm 2001 föll antennmasten till marken och sedan dess har Radio Syd varit tyst.

Britt Wadner som var bosatt i Båstad avled i mars 1987.

Ett uttalande från Olof Palme flera år senare….”Jag skulle i all ödmjukhet vilja påstå att bland de allmännyttigt bäst använda åren av mitt liv var de jag i hög grad ägnade åt att bekämpa tanken på kommersialiseringen av den svenska radion och televisionen”.