Radio Nord

Radio Nord 1961-03-08 till 1962-06-30.

Radio Nord ansågs av många vara den första (och enda) kommersiella radiostationen i Sverige. Inget kan vara mera felaktigt. Men eftersom man i Stockholm inte kunde lyssna till Skånes Radio eller Radio Syd så får okunskapen vara dessa förlåtlig.
Efter en inledning kantad av problem liknande de den danska Radio Mercur hade haft kunde så Radio Nord starta sina reguljära sändningar den 8 mars 1961 från fartyget M/S Bon Jour som låg för ankar utanför 3-milsgränsen i Stockholms södra skärgård.
Radio Nord blev som radiostation mycket populär. Sändningarna upphörde den 30/6 1962 p.g.a den i Sverige s.k ”piratradiolagen”. Till skillnad från de tidigare etablerade radiostationerna i Öresund som samtliga använde sig av FM bandet kom Radio Nord att sända på 495 meter mellanvåg. En fördel med mellanvåg var ett större geografiskt täckningsområde men nackdelen blev en betydligt sämre ljudkvalitet i täckningsområdets yttre gränser.  Eftersom Radio Nord kom att etablera sig i Stockholms södra skärgård med sändningar tydligt avsedda för mellansverige kom Radio Nord härmed att röna ett betydligt större intresse från media än kusinerna i Öresund. Det är nog inte fel att påstå att var tillkomsten av Radio Nord som kom att sätta fart på både regering och Sveriges Radio. Den 5/5 1961 startade ”Melodiradion” sina sändningar över både P1 och P2 näten. Sändningarna sändes blandat på FM och de små mellanvågssändare som då fanns runt om i landet. Sändningarna gick dels från Kungsgatan 8 (K8) och dels från Valhallavägen ( A1). Från och med 7/7 1962 startade P3 provsändningar på kvällstid 18.00-2100 på FM i Hörby och Göteborg. Den 12/12 1966 genomfördes kanalreformen med P1=tal P2= Klassisk musik/utbildningsradio och P3= Lätt musik.
En av Radio Nords initiativtagare och dess daglige ledare var Jack S. Kotschack (se bild). Kotschack har i sin bok ”RADIO NORD KOMMER TILLBAKA” mycket väl dokumenterat Radio Nord. Boken kom i tryck 1963. En senare bok, Stick iväg Jack” skriven av Jacks son Jan Kotschack ger ytterligare en bra genomlysning av Radio Nord.
Jack Kotschack blev 73 år, han avled i december 1988.