Mercur Bilder

Teknisk utrustning:

Radio Mercurs första sändare byggdes av radioamatören (OZ1WP) William Petersen. Så här var sändaren konstruerad:
En kristall med svängningsfrekvensen 174,90 kHz multpliceras 9 ggr varvid frekvensen 89,55 Mhz erhålles. Dubblingen erhölls genom 5 stycken rör av typ QQE03/12, 1 styck QQE03/20 samt 1 styck QQE06/40. Sändarens effektsteg bestod av 2 stycken QB5/1750. Anodspänningen var 3000 volt och strömmen 0,5 A. Spänning alstrades av 2 stycken generatorer som manuellt justerades till exakt 220 v 50 Hz för vidare transformering. WP byggde flera sändare och de hängde med även när Radio Syd tagit över Cheeta och Cheeta II.

Anodspänningen till slutrören kontrollerades dagligen. Va=4800V och iA=390mA. Det ger in inmatad effekt av 1872W. I senare sändare till Cheeta II som också byggdes av WP var inmatad effekt ca 7,5kW. Antennsystemet klarade inte högre effekt.

Första sändarens slutsteg med två stycken QB5/1750

Senaste inläggen